Nasze realizacje

Adaptacja projektu indywidualnego w gminie Dobroszyce

Dom drewniany, typu szkieletowego – w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót

Adaptacja projektu typowego w gminie Czernica

Budynek mieszkalny, konstrukcja murowana.

Adaptacja projektu typowego w gminie Zawonia - zgłoszenie budowy do 70 m2 zabudowy

Budynek mieszkalny, konstrukcja murowana. Zgłoszenie budowy do 70 m2 zabudowy, bez pozyskania pozwolenia na budowę. Następnego dnia po złożeniu wniosku wraz z projektem budowlanym w Wydziale Architektury i Budownictwa można przystąpić do budowy domu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest [nazwa firmy]. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: [adres e-mail].

Kontakt